Servizos en Incio (O)

Datos xerais Localidad Servizo
Centro de Salud

982427077

Incio (O) Saúde
Dirección General de la Guardia Civil

982420468

Incio (O) Policía
Escuela Taller

982427193

Incio (O) De interese
Farmacia: Rodeiro, 15

982427075

Incio (O) Saúde
Guardia Civil

062/ 982427017

Incio (O) Policía
Juzgado de Paz

982427194

Incio (O) De interese
Parroquia de Santa Cruz

982427030

Incio (O) De interese
Policía Local

092

Incio (O) Policía
Policía Nacional

091

Incio (O) Policía
Taxis: Bº Outeiro, s/n.

982424050

Incio (O)
Transporte
Taxi