Servizos en Láncara

Datos xerais Localidad Servizo
Centro de Salud

982543039/ 982543357

Láncara Saúde
Correos y Telégrafos

982543260

Láncara De interese
CPI Ramón Piñeiro

982543129

Láncara De interese
Farmacia: Benigno Quiroga, 11. Pobra de S.Xulián

982543214

Láncara Saúde
Farmacia: Benigno Quiroga, 51. Pobra de S.Xulián

982543004

Láncara Saúde
Guardia Civil

062/ 982543147

Láncara Policía
Policía Local

092

Láncara Policía
Policía Nacional

091

Láncara Policía