Servizos en Portomarín

Datos xerais Localidad Servizo
Albergue Juvenil Benigno Quiroga

982545022

Portomarín De interese
Cámara Agraria

982545003

Portomarín De interese
Catamaranes - Ruta de Portomarín

Sin servicio durante el invierno.

Portomarín
Transporte
Barco
Catamaranes - Ruta de Portomarín

Salidas diarias a las 11.30 y 16.30

Portomarín
Transporte
Barco
Centro de Salud de Portomarín

982545113/ 982545114

Portomarín Saúde
Colegio Público

982545056

Portomarín De interese
Correos y Telégrafos

982545035

Portomarín De interese
Cuartel Guardia Civil

982545002

Portomarín Policía
Farmacia: General Franco, 77

982545201

Portomarín Saúde
Guardia Civil

062

Portomarín Policía
Policía Local

092

Portomarín Policía
Policía Nacional

091

Portomarín Policía
Taxis: Miño, 10

982545088

Portomarín
Transporte
Taxi