Servizos en Samos

Datos xerais Localidad Servizo
Centro de Salud

982547002/ 982546178

Samos Saúde
Colegio Fiz Vergara Vilariño

982546161

Samos De interese
Colegio Público

982546053

Samos De interese
Correos y Telégrafos

982546055

Samos De interese
Farmacia: Av. Generalísimo, s/n.

982546043

Samos Saúde
Guardia Civil

062

Samos Policía
Guardia Civil

982546008

Samos Policía
Obradoiro Emprego Camiño Santiago

982547010

Samos De interese
Policía Local

092

Samos Policía
Policía Nacional

091

Samos Policía
Taxis: Av. Generalísimo, 3

982546027

Samos
Transporte
Taxi