Servizos en Vicedo (O)

Datos xerais Localidad Servizo
Centro de Salud

982590351

Vicedo (O) Saúde
Cofradía Pescadores

982590002

Vicedo (O) De interese
Escuela

982590036/ 982590103

Vicedo (O) De interese
Farmacia: Doctor Prado Villapol, 5

982590055

Vicedo (O) Saúde
Guardia Civil

982590181

Vicedo (O) Policía
Guardia Civil

062

Vicedo (O) Policía
Instituto Social de la Marina

982590203

Vicedo (O) De interese
Parroquia San Esteban

982590038

Vicedo (O) De interese
Policía Local

092

Vicedo (O) Policía
Policía Nacional

091

Vicedo (O) Policía
Taxis: M. Ángeles Navarro, s/n.

982590057

Vicedo (O)
Transporte
Taxi