Servizos en Avión

Datos xerais Localidad Servizo
Antonio Barcia Barros :Beresmo s/n. Antonio Barcia Barros

Teléfono: 988 486 056

Avión
Transporte
Taxi
Basilio Domínguez López, Puente Amiudal

Teléfonos: 646 443 620 Casa: 988 490 56

Avión
Transporte
Taxi
Centro de Salud

Campo da Feira, telf. 490810

Avión Saúde
Consulturio Médico Parroquial

Amiudal, telf. 988887223

Avión Saúde
Farmacia Celso Lamas: José Antonio, 12

telf. 988490782 - Fax 988490782

Avión Saúde
Guardia Civil

062

Avión Policía
José Luis Mosquera Fernández

San Xusto :Teléfonos: 988 490 788 - 636 054 467

Avión
Transporte
Taxi
Policía Local

092

Avión Policía
Policía Nacional

091

Avión Policía
Servicios Funerarios, Consuelo Abuin:

Tel. 988 490 788
Servicio permanente, 24 horas

Avión De interese
Servicios Funerarios, Santa Lucía, S.C. :Amiudal, s/n

Teléfono: 988 490 485

Avión De interese
Urxencias médicas: 061 Avión Saúde
Urxencias xerais : 112 Avión Saúde