Servizos en Monterrei

Datos xerais Localidad Servizo
Centro de Salud Albarellos

988418002

Monterrei Saúde
Centro de Salud Villaza-Monterrei

988425890

Monterrei Saúde
Farmacia: Leiras, 49

988421602

Monterrei Saúde
Farmacia: Progreso, 39

988425902

Monterrei Saúde
Guardia Civil

062

Monterrei Policía
Policía Local

092

Monterrei Policía
Policía Nacional

091

Monterrei Policía
Taxis: Iglesia, 20

988421610

Monterrei
Transporte
Taxi